ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ปส. จัดเต็มสร้างความเข้าใจภาคตะวันออกเตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (25 ส.ค. 59)
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเตรียมคว...
อ่านต่อ
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 (22 ส.ค. 59)
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมพิธีเปิด “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559" ...
อ่านต่อ
เริ่มแล้ว... งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (19 ส.ค. 59)
เริ่มแล้ว... งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ...
อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (18 ส.ค. 59)
วันนี้ เวลา 09.15 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดย ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบ...
อ่านต่อ
ปส. จัดเต็มสร้างความเข้าใจภาคเหนือเตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ. เต็มรูปแบบ (16 ส.ค. 59)
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเตรียมควา...
อ่านต่อ


11 ก.ค. 59 แบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลัง...
16 พ.ค. 59 รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและกำหนดการ "การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Cartheterization Lab, Cath Lab"...
4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
 
 
     
    
   การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับภาษาไทย และอังกฤษ(Unofficial Translation)
   อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์กับประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
 
    
   Safety Culture….. Episode II
   E-Book เรื่อง Project Geiger โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   การตั้งครรภ์กับการป้องกันรังสีในงานรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
 
    
   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อัมพิกา อภิชัยบุคคล
   บทเรียนจากนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนของอียู โดย อุษา กัลลประวิทย์
   ความท้าทายด้านเทคโนโลยีดิจิตอลกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย อุษา กัลลประวิทย์
 


                                                                                                                                                                           

22 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ 26 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม
19 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม และข้อกำหนดการเข้าสอบภาคปฏิบัติ
18 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม
10 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม
8 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
15 ก.ค. 59 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
8 ก.ค. 59 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
27 มิ.ย. 59 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
20 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
9 มิ.ย. 59 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 

                                      
                                     

 26 ส.ค. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
18 ส.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
18 ส.ค. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
18 ส.ค. 59 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ส.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ
3 ส.ค. 59 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ค. 59 ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ
14 ก.ค. 59 ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ไตรมาสที่ ๓
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 26 ส.ค. 2559 เวลา 9.30 น.
 กรุงเทพฯ
0.036
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.049
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.088
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
0.129
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.150
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.060
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
0.049
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
-
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 26 ส.ค. 2559 เวลา 9.30 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.018
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 
-->


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
640
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
359521
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9340834

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook