ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
เจาะลึก พ.ร.บ. นิวเคลียร์ ติวเข้มบุคลากร ปส. เตรียมพร้อมรับมือหลังบังคับใช้ ปี 60 (13 ก.ย. 59)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดคอร์สติวเข้มกฎหมายนิวเคลียร์แก่บุคลากร ปส. หวังเสริมความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือหลังบังคับใช้ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร...
อ่านต่อ
ปส. จัดเวิร์คช๊อปพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สร้างมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน (12 ก.ย. 59)
ปส. จัดเวิร์คช๊อปพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีววิทยาในประเทศ รวมทั้งสร้างมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพของอาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้ง...
อ่านต่อ
แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ (7 ก.ย. 59)
แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ...
อ่านต่อ
คณะผู้ตรวจราชการ วท. ติดตามโครงการการจัดการกากกัมมันตรังสี (4 ก.ย. 59)
นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมในการตรวจติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกำกับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศ โดยมี ดร. อัจฉรา วงศ์แ...
อ่านต่อ
ปส. เดินหน้าสร้างความเข้าใจกฎหมายนิวเคลียร์แก่ผู้ประกอบการภาคกลาง เตรียมพร้อมบังคับใช้เต็มรูปแบบ (2 ก.ย. 59)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดินหน้าสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการต่อเนื่องในภาคกลาง เป้าหมายจัดกลางเมืองจังหวัดอยุธยา เนื่องจากใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน ...
อ่านต่อ


11 ก.ค. 59 แบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลัง...
16 พ.ค. 59 รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและกำหนดการ "การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Cartheterization Lab, Cath Lab"...
4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
 
 
     
    
   ทิศทางความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ โดย วราภรณ์ วัชรสุรกุล
   การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับภาษาไทย และอังกฤษ(Unofficial Translation)
 
    
   ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอน บูรณาการ โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   Safety Culture….. Episode II
   E-Book เรื่อง Project Geiger โดย สมบุญ จิรชาญชัย
 
    
   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อัมพิกา อภิชัยบุคคล
   บทเรียนจากนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนของอียู โดย อุษา กัลลประวิทย์
   ความท้าทายด้านเทคโนโลยีดิจิตอลกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย อุษา กัลลประวิทย์
 


                                                                                                                                                                           

16 ก.ย. 59 ผู้ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในการจัดสอบครั้งที่ 7/2559 และ ครั้งที่ 8/2559 โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อภายไทยและภาษาอังกฤษ
16 ก.ย. 59 ประกาศผลการสอบและรายชื่อผู้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในการจัดสอบครั้งที่ 7/2559 และ ุ8/2559
22 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ 26 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม
19 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม และข้อกำหนดการเข้าสอบภาคปฏิบัติ
18 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม
 
19 ก.ย. 59 ขอให้ผู้เข้าสอบ ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบ เพิ่มเติม
19 ก.ย. 59 ขอให้ผู้เข้าสอบเตียรมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบ เพิ่มเติม
12 ก.ย. 59 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
8 ก.ย. 59 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร
6 ก.ย. 59 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเรียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ
 

                                      
                                     

 23 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องหลอมตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด
22 ก.ย. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณแอร์ เคอร์มา (Air Kerma : Air kinetic energy released in matter) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
20 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับการสอบราคาซื้อเครื่องหลอมตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด
16 ก.ย. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 59 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบก๊าซ จำนวน ๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 59 ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบก๊าซ จำนวน ๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 59 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรวจรังสีบีตาและแกมมาบริเวณทางเข้า-ออก จำนวน 1 ชุด
14 ก.ย. 59 ราคากลางซื้อเครื่องสำรวจรังสีบีตาและแกมมาบริเวณทางเข้า-แแก จำนวน 1 ชุด
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น.
 กรุงเทพฯ
0.037
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
0.058
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.023
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.049
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.090
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
0.113
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.133
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.061
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
0.042
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
0.052
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.120
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.184
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
0.048
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.018
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 
-->


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
930
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
417307
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9398620

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook