Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ปส. ยกขบวนนิวเคลียร์นำความรู้สู่เยาวชน (8 ก.พ. 59)
ปส. ร่วมกับสถาบันการศึกษากว่า ๑๐ สถาบันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดกิจกรรม “เยาวชนรักอะตอม” ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ...
อ่านต่อ
ปส. เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯอาเซียน การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และการวัดปริมาณรังสีทางชีววิทยา (4 ก.พ. 59)
ปส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “Regional on Nuclear Forensics and Biological Dosimetry” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลีย...
อ่านต่อ
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ (ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ (1 ก.พ. 59)
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ (ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙...
อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด ประธานการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (20 ม.ค. 59)
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙...
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 4/2559 (20 ม.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 4/2559 สอบวันที่ 26 และ 27 มกราคม 2559 เวลาสอบ 08.30 น. - 16.30 น. สถานที่สอบ ห้องสอบภา...
อ่านต่อ


4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
7 พ.ค. 58 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ e-License และระบบ ASW...
7 พ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร"...
 
 
     
    
   การเฝ้าตรวจติดตามรังสีในสถานปฏิบัติการผลิตน้ำมันและแก๊ส โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 18
   เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
 
    
   ความปลอดภัยในการใช้เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ (Nuclear Gauges) โดย นิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ สังกัดส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   E-Book เรื่อง "Security ........ What ???"
   E-Book เรื่อง safety culture
 
    
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 1 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส เรียบเรียงโดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
 


                                                                                                                                                                           

21 ม.ค. 59 ยกเลิก การฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (งานทันตกรรม)
30 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (งานทันตกรรม)
10 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 4/2559
4 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 3/2559
4 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (งานทันตกรรม)
 
20 ม.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
20 ม.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
11 ม.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
24 ธ.ค. 58 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
9 ธ.ค. 58 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

                                      
                                     

 5 ก.พ. 59 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
5 ก.พ. 59 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 59 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบราคา
29 ม.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี หัววัด HPGe 35% ๑ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ำแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ำ 2 ระบบ โดยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 59 ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววัดนิวตรอนแบบสะพายหลังพร้อมระบบแสดงพิกัดแผนที่ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
7 ม.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น.
 กรุงเทพฯ
0.036
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.024
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.048
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.076
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
-
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.141
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.154
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.127
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
0.118
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.189
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
0.050
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
689
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
57855
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9039168

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook