Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ปส. – ยุโรป ประชุมเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (25 ก.ย. 58)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นเจ้าภาพร่วมกับประชาคมยุโรป หรือ EC (European Commission) จัดประชุมเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้ประเทศส...
อ่านต่อ
ปส. จัดคอร์สติวเข้มหลักสูตร e-License สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 7 (25 ก.ย. 58)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดคอร์สติวเข้มหลักสูตร (e-License) “ระบบการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัส...
อ่านต่อ
ปส. ออกโรงแจงสถานการณ์น้ำท่วมโรงไฟฟ้าฟุกูชิมาไดอิจิ (14 ก.ย. 58)
ปส. ชี้แจงสถานการณ์ข่าวการเอ่อล้นของน้ำฝนจากทางระบายน้ำรอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกูชิมาไดอิจิ ทะลักลงสู่ทะเลของญี่ปุ่น ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘...
อ่านต่อ
ปส. จัดเวิร์คช็อปวัดรังสีด้วยเซลล์พันธุศาสตร์ (2 ก.ย. 58)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี เวิร์คช็อปการวัดปริมาณรังสีด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดปริมาณรังสีด้วยเซลล์พันธุศาสตร์ ...
อ่านต่อ
ปส. ผนึกกำลังกรมศุลกากรคุมเข้ม ป้องกันลักลอบนำเข้าส่งออกวัสดุรังสี – นิวเคลียร์ (1 ก.ย. 58)
นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนายจำเริญ โพธิยอด รองอธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจการนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี ระหว่างกรมศุลกากรกั...
อ่านต่อ


6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
7 พ.ค. 58 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ e-License และระบบ ASW...
7 พ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร"...
1 พ.ค. 58 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการยื่นแบบคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกา...
16 เม.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"...
 
 
     
    
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 18
   เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
   อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมา ไดอิชิ ญี่ปุ่น
 
    
   E-Book เรื่อง safety culture
   E-Book เรื่อง "กฏระเบียบความปลอดภัย กับ รูปแบบการขนส่ง"
   การตรวจสอบผลกระทบของรังสีในการประเมินทำเลที่ตั้งของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ เรียบเรียงโดย นิตยา ศุภฤทธิ์
 
    
   ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส เรียบเรียงโดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
   ยูเรเนียม กับ มาตรการความปลอดภัย ตอน2 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
 


                                                                                                                                                                           

4 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2558
27 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
27 ก.ค. 58 ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025” ครั้งที่ 2
20 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2558
 
1 ต.ค. 58 ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการ
30 ก.ย. 58 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น ) เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ และขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
15 ก.ย. 58 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
19 ส.ค. 58 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
29 ก.ค. 58 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร
 

                                      
                                     

 30 ก.ย. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
30 ก.ย. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างแปลเอกสารเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี จำนวน 342 หน้า
30 ก.ย. 58 ราคากลางอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
30 ก.ย. 58 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
29 ก.ย. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1 รายการ พร้อมติดตั้ง
29 ก.ย. 58 ประกาศผู้ชนะ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปี 2558
28 ก.ย. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี จำนวน 160 หน้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

                                      
                                     

  
วันที่ 05 ต.ค. 2558 เวลา 9.00 น.
 กรุงเทพฯ
0.045
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.022
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.050
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.088
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
-
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.137
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.057
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.120
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.185
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 05 ต.ค. 2558 เวลา 9.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.005
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
1819
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
898942
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
8855181

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook