แบบ ปส. ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
Demo2 second Demo2 second
 
ค้นหาข่าว ป.ส.

 
 
เจ้าหน้าที่ RSO/แบบฟอร์ม (rso)
แบบ ปส. ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
(จำนวนผู้อ่าน 16239 คน)


           กลุ่มงานด้านวิชาการได้ทำการรวบรวมแบบฟอร์ม ปส. ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ฯสามารถนำไปใช้กับทางสำนักงานฯได้

รวบรวมโดย กลุ่มงานด้านวิชาการ
กลุ่มงานด้านวิชาการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ ปส 1 ก (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุพลอยได้) ดาวน์โหลด
แบบ ปส 1 ข (ผลิต ครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ) ดาวน์โหลด
แบบ ปส 1 ค (สำหรับขออนุญาตฯ เครื่องกำเนิดรังสี) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบอำนาจ (ปส. 01 ม) ดาวน์โหลด
แบบแจ้งวัสดุพลอยได้สูญหาย (ปส. 03 ส) ดาวน์โหลด
แบบ ปส 3 ข (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์-วัสดุต้นกำลัง) ดาวน์โหลด
แบบ ปส 2 (สำหรับทำให้วัสดุต้นกำลังพ้นสภาพฯ) ดาวน์โหลด
แบบ ปส 3 ก (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุพลอยได้) ดาวน์โหลด
แบบ ปส 1 ง (สำหรับขออนุญาตฯ พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู) ดาวน์โหลด

วันพุธที่ 06 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 | อิทธิเดช ปานพรหมมาศ : กลุ่มงานด้านวิชาการ (กวช.) | พิมพ์
TAG
แบบ ปส. ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ RSO

 

 

 


วันที่ 07 ก.ค. 2558 เวลา 9.30 น.
 กรุงเทพฯ
0.045
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.024
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.050
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
-
μSv/h
ปกติ
 ตราด
0.157
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
0.100
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
-
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.131
μSv/h
ปกติ
 ตาก
-
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.121
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.188
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 07 ก.ค. 2558 เวลา 9.30 น.
 
 ระยอง 
0.007
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
1417
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
270945
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
5911484

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook