Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (3 พ.ค. 59)
การประชุม คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ...
อ่านต่อ
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ (ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (2 พ.ค. 59)
รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ (ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ...
อ่านต่อ
ปส. ประชุมร่วมกับ Program Management Officer จาก IAEA (29 เม.ย. 59)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดการโครงการ (Program Management Officer) จาก IAEA เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติ...
อ่านต่อ
ผู้ประกอบการเฮ !! ปส. ผุดไอเดียรับบริการคำขอใบอนุญาตถึงที่ (27 เม.ย. 59)
ปส. จัดโครงการหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการให้คำปรึกษาและรับใบคำขออนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี หรือ OAP Mobile Unit นำร่องลงพื้นที่ จ. ระยอง เริ่มพฤษภาคมนี้...
อ่านต่อ
ประมวลภาพ ปส. จัดงาน “วันสถาปนาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครบรอบ ๕๕ ปี” (25 เม.ย. 59)
ปส. จัดงาน “วันสถาปนาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครบรอบ ๕๕ ปี” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ...
อ่านต่อ


4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
7 พ.ค. 58 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ e-License และระบบ ASW...
7 พ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร"...
 
 
     
    
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 1 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   การเฝ้าตรวจติดตามรังสีในสถานปฏิบัติการผลิตน้ำมันและแก๊ส โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 18
 
    
   E-Book เรื่อง Emergency Episode 1 โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 2 โดยนิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   E-Book "Security in the Transport of Radioactive Material "
 
    
   การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยของประเทศ
   การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
   บทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังปี 2015
 


                                                                                                                                                                           

26 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
18 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
14 มี.ค. 59 เปิดรับสมัครฝึกอบรม "เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อการต่ออายุใบรับรอง"ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
21 ม.ค. 59 ยกเลิก การฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (งานทันตกรรม)
30 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (งานทันตกรรม)
 
4 พ.ค. 59 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
3 พ.ค. 59 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
26 เม.ย. 59 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
21 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
20 เม.ย. 59 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 

                                      
                                     

 10 มี.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
3 มี.ค. 59 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 มี.ค. 59 ผลปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2559
11 ก.พ. 59 ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
5 ก.พ. 59 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
5 ก.พ. 59 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 59 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบราคา
29 ม.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี หัววัด HPGe 35% ๑ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 04 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
 กรุงเทพฯ
0.034
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.024
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.050
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.078
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
-
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.139
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.061
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.112
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.189
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
0.049
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 04 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
349
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
168895
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9150208

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook