ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ปส. ลุยเพิ่มประสิทธิภาพคุมการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมากถึงสูงสุด (31 ส.ค. 59)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลุยจัดสัมมนาหลังกฎหมายนิวเคลียร์ผุด โดยวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 นี้ ที่ ปส. เปิดสัมมนาเน้นย้ำผู้ประกอบการเรื่องความปลอดภัยการขนส่งวัสด...
อ่านต่อ
ปส. แสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (31 ส.ค. 59)
วันที่ 30 สิงหาคม 59 วานนี้ เวลา 16.00 น. ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2559 ณ ปส. ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย กรรมการพลังงานปรม...
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการ พปส. ครั้งที่ 3/2559 (31 ส.ค. 59)
วานนี้ เวลา 14.00 น. (30 ส.ค. 59) รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2559 ...
อ่านต่อ
ปส. เปิดเวทีภาคใต้สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ เตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.นิวเคลียร์ 2559 (30 ส.ค. 59)
วันนี้ (30 สิงหาคม 2559) นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา...
อ่านต่อ
ปส. เดินหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ เตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.นิวเคลียร์ 2559 (27 ส.ค. 59)
นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ภาคตะวันอ...
อ่านต่อ


11 ก.ค. 59 แบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลัง...
16 พ.ค. 59 รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและกำหนดการ "การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Cartheterization Lab, Cath Lab"...
4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
 
 
     
    
   การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับภาษาไทย และอังกฤษ(Unofficial Translation)
   อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์กับประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
 
    
   ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอน บูรณาการ โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   Safety Culture….. Episode II
   E-Book เรื่อง Project Geiger โดย สมบุญ จิรชาญชัย
 
    
   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อัมพิกา อภิชัยบุคคล
   บทเรียนจากนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนของอียู โดย อุษา กัลลประวิทย์
   ความท้าทายด้านเทคโนโลยีดิจิตอลกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย อุษา กัลลประวิทย์
 


                                                                                                                                                                           

22 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ 26 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม
19 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม และข้อกำหนดการเข้าสอบภาคปฏิบัติ
18 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม
10 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม
8 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
15 ก.ค. 59 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
8 ก.ค. 59 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
27 มิ.ย. 59 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
20 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
9 มิ.ย. 59 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 

                                      
                                     

 31 ส.ค. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
18 ส.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
18 ส.ค. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
18 ส.ค. 59 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ส.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ
3 ส.ค. 59 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ค. 59 ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 31 ส.ค. 2559 เวลา 10.00 น.
 กรุงเทพฯ
0.035
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
-
 ขอนแก่น
0.021
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.052
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.082
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
-
 ระนอง
-
μSv/h
-
 พะเยา
-
μSv/h
-
 ระยอง
0.133
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.065
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
0.041
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
0.046
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.106
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
-
 ภูเก็ต
0.191
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
0.048
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
-
ปกติ
 
 
วันที่ 31 ส.ค. 2559 เวลา 10.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
-
 ภูเก็ต
0.018
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
-
ปกติ
 
 

 
-->


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
369
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
368998
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9350311

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook