ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย (19 พ.ค. 59)
สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ : ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย ...
อ่านต่อ
ปส. จัดอบรมบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ เน้นความปลอดภัย ตามหลักสากล (19 พ.ค. 59)
ปส. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงา...
อ่านต่อ
ปส. เตรียมความพร้อมมาตรการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ก่อนฝึกซ้อมร่วม ไทย – มาเลเซีย (19 พ.ค. 59)
ปส. จัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมร่วมกับมาเลเซียปลายปี 59 ในเรื่องการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่นอกเหนือการกำกับดูแลด้านพรมแดนประเทศไทย – มาเลเซีย ในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม ...
อ่านต่อ
ปส. ย้ำมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี แนะประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสากล (13 พ.ค. 59)
ตามที่มีข่าวพบกล่องอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ตรวจสอบกล่องดังกล่าวแล้วพบว่า เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสีที่ใช...
อ่านต่อ
ปส. ยันไม่พบสารรังสีรั่วไหล ประชาชนมั่นใจปลอดภัยแน่นอน (13 พ.ค. 59)
ปส. จัดแถลงข่าว ณ ห้องรับรอง อาคารทำการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เหตุการณ์ที่มีผู้พบเห็นอุปกรณ์ต้องสงสัยที่คาดว่าจะมีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24...
อ่านต่อ


16 พ.ค. 59 รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและกำหนดการ "การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Cartheterization Lab, Cath Lab"...
4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
7 พ.ค. 58 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ e-License และระบบ ASW...
 
 
     
    
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 1 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   การเฝ้าตรวจติดตามรังสีในสถานปฏิบัติการผลิตน้ำมันและแก๊ส โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 18
 
    
   Emergency Episode2 โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   E-Book เรื่อง Emergency Episode 1 โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 2 โดยนิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
    
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 3 โดยนิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   การแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติชุดแรกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคนแรก
   การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยของประเทศ
 


                                                                                                                                                                           

16 พ.ค. 59 กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง "การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ"
15 พ.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 5/2559
26 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
18 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
14 มี.ค. 59 เปิดรับสมัครฝึกอบรม "เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อการต่ออายุใบรับรอง"ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
 
17 พ.ค. 59 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
11 พ.ค. 59 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
10 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
4 พ.ค. 59 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
3 พ.ค. 59 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
 

                                      
                                     

 24 พ.ค. 59 ผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่2
10 มี.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
3 มี.ค. 59 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 มี.ค. 59 ผลปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2559
11 ก.พ. 59 ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
5 ก.พ. 59 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
5 ก.พ. 59 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 59 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบราคา
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
 กรุงเทพฯ
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.090
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
0.123
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.131
μSv/h
ปกติ
 ตาก
-
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.108
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.186
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
413
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
194967
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9176280

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook