Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ประกาศผลสอบและรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2559 (11 ก.พ. 59)
ประกาศผลสอบและรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2559...
อ่านต่อ
ประกาศผลสอบและรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2559 (11 ก.พ. 59)
ประกาศผลสอบและรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2559...
อ่านต่อ
เชิญชมเทปสัมภาษณ์ ความคืบหน้า "พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์" (11 ก.พ. 59)
ความคืบหน้า "พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์" ออกอากาศทางรายการ คัดข่าวเด่น ช่อง NBT...
อ่านต่อ
ปส. ยกขบวนนิวเคลียร์นำความรู้สู่เยาวชน (8 ก.พ. 59)
ปส. ร่วมกับสถาบันการศึกษากว่า ๑๐ สถาบันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดกิจกรรม “เยาวชนรักอะตอม” ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ...
อ่านต่อ
ปส. เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯอาเซียน การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และการวัดปริมาณรังสีทางชีววิทยา (4 ก.พ. 59)
ปส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “Regional on Nuclear Forensics and Biological Dosimetry” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลีย...
อ่านต่อ


4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
7 พ.ค. 58 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ e-License และระบบ ASW...
7 พ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร"...
 
 
     
    
   การเฝ้าตรวจติดตามรังสีในสถานปฏิบัติการผลิตน้ำมันและแก๊ส โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 18
   เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
 
    
   ความปลอดภัยในการใช้เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ (Nuclear Gauges) โดย นิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ สังกัดส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   E-Book เรื่อง "Security ........ What ???"
   E-Book เรื่อง safety culture
 
    
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 1 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส เรียบเรียงโดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
 


                                                                                                                                                                           

21 ม.ค. 59 ยกเลิก การฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (งานทันตกรรม)
30 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (งานทันตกรรม)
10 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 4/2559
4 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 3/2559
4 ธ.ค. 58 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (งานทันตกรรม)
 
12 ก.พ. 59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
20 ม.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
20 ม.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
11 ม.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
24 ธ.ค. 58 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

                                      
                                     

 11 ก.พ. 59 ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
5 ก.พ. 59 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
5 ก.พ. 59 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 59 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบราคา
29 ม.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี หัววัด HPGe 35% ๑ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ำแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ำ 2 ระบบ โดยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 59 ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววัดนิวตรอนแบบสะพายหลังพร้อมระบบแสดงพิกัดแผนที่ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น.
 กรุงเทพฯ
0.037
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.026
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.049
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.082
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
-
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.137
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.075
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.130
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
0.118
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.190
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
0.048
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
10
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
61819
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9043132

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook