Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ปส. จับมือ IAEA สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (7 ก.ค. 58)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ดึงผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA มาบูรณาการกรอบความคิดด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัยทาง...
อ่านต่อ
ปส. โฟกัสพังงา นำขบวนคาราวานนิวเคลียร์ลงใต้ (7 ก.ค. 58)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)” พุ่งเป้าพื้นที่จังหวัดพังงา หวังเผยแพร่...
อ่านต่อ
ปส. ติวเข้มบุคลากรส่วนหน้าของประเทศ พร้อมป้องกันการถ่ายโอนวัสดุนิวเคลียร์ข้ามชาติ (23 มิ.ย. 58)
ปส. จัดอบรมเสริมความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ให้บุคลากรจากหน่วยงานส่วนหน้าของประเทศ หวังสร้างเครือข่ายเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ...
อ่านต่อ
ปส. จับมือ IAEA ติวเข้มความปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี พร้อมต้อนรับการก้าวสู่สมาคมอาเซียน (23 มิ.ย. 58)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ IAEA จัดสัมมนาเรื่องการกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และกากกัมมันตรังสี ...
อ่านต่อ
ปส. จัดคอร์สติวเข้มหลักสูตร e-License สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 4 (22 มิ.ย. 58)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับสมาคมพลังงานปรมาณู จัดคอร์สติวเข้มหลักสูตร (e-License) “ระบบการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่...
อ่านต่อ


7 พ.ค. 58 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ e-License และระบบ ASW...
7 พ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร"...
1 พ.ค. 58 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการยื่นแบบคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกา...
16 เม.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"...
25 ธ.ค. 57 ประมวลภาพการจัดสอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2557 จังหวัดระยอง...
 
 
     
    
   ข่าวนิวเคลียร์ครั้งที่ 24 ( เม.ย.2557 )
   ข่าวนิวเคลียร์ครั้งที่ 23 ( มี.ค.2557 )
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 22 (ก.พ. 2557)
 
    
   Norm ในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   คู่มือความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Manual) การใช้วัสดุกัมมันตรังสีสำหรับงานการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
   ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยทางรังสี สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
 
    
   เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร” ที่โรมแรมอมารี
   เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
   ยูเรเนียม กับ มาตรการความปลอดภัย ตอน2 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
 


                                                                                                                                                                           

6 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2558
19 มิ.ย. 58 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 4/2558 ครั้งที่ 5/2558 ครั้งที่ 6/2558 และครั้งที่ 7/2558
17 มิ.ย. 58 โครงการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี “หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘”
12 มิ.ย. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนดของ UNSCEAR” วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร
22 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตร "ความปลอดภัยทางรังสีในทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (งานนิวเคลียร์เกจและอุปกรณ์หยั่งธรณี)"
 
17 มิ.ย. 58 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
17 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
12 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนิติกร
25 พ.ค. 58 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
6 พ.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏฺิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 

                                      
                                     

 6 ก.ค. 58 ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานรองรับโครงสร้างใหม่และส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.ค. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางนิเวศวิทยารังสี ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ค. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย. 58 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานรองรับโครงสร้างใหม่และส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding)
30 มิ.ย. 58 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานรองรับโครงสร้างใหม่และส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding)
30 มิ.ย. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางเคมีรังสี (ทางทะเล) ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 58 ราคากลางจ้างดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 58 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 


                                      
                                     

 กำเนิดนิวเคลียร์(58897)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์(50005)
ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์(41695)
รู้จักกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู(35522)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำงานอย่างไร(35367)
ข้อควรรู้ : การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)(31439)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี(28615)
ปริมาณ หน่วยวัดทางรังสี และการประเมินการได้รับรังสี(25940)
คู่มืออบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี(25885)
ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต(24426)

 
วันที่ 07 ก.ค. 2558 เวลา 9.30 น.
 กรุงเทพฯ
0.045
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.024
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.050
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
-
μSv/h
ปกติ
 ตราด
0.157
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
0.100
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
-
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.131
μSv/h
ปกติ
 ตาก
-
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.121
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.188
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 07 ก.ค. 2558 เวลา 9.30 น.
 
 ระยอง 
0.007
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.008
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
769
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
270297
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
5910836

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook