Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Demo2 second Demo2 second Demo2 second Demo2 second Demo2 second
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ปส. ชวนเจ้าหน้าที่ RSO ทดสอบต่ออายุใบรับรอง ย้ำเหลือโอกาสเพียง 4 ครั้ง เท่านั้น (28 ก.ค. 57)
ปส. แจงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ใบรับรองจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2557 นี้ ยังเหลือเวลาสำหรับการเข้าร่วมอบรม และทดสอบอีก 4 ครั้ง ในวันที่ 7 , 28 ส.ค., 11 , 18 ก.ย. 2557 เท่านั้น เร่งขอเชิญชวนใ...
อ่านต่อ
การประชุมชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของ ปส. ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ” (28 ก.ค. 57)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของ ปส. ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ” กับบุคลากรของ ปส. เพื่อกำหนดทิศทางและแสดงความคิดเห็น ต่อยุทธศาสต...
อ่านต่อ
ปส. พร้อมทดสอบยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสารรังสี ผ่านระบบ Thailand NSW (28 ก.ค. 57)
ปส. พร้อมทดสอบยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ของวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Thailan...
อ่านต่อ
จัดสัมนาถ่ายทอดความความรู้เรื่อง Radiation Protection in Medical Applications (22 ก.ค. 57)
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 กองความปลอดภัยทางรังสี จัดสัมนาถ่ายทอดความความรู้เรื่อง Radiation Protection in Medical Applications ซึ่งเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยทางรังสี เข้ารับการอบรมระหว่าง วันที่ 19-23 M...
อ่านต่อ
ปส. นำสื่อมวลชนชมงานวิจัยของไทยภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการกับไอเออีเอ (21 ก.ค. 57)
ปส. นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาของม.มหิดล ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันโภชนาการ มหาวิ...
อ่านต่อ


7 พ.ค. 57 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Workshop on Strengthening Regulatory Inspection of Linear Accelerator in Thailand" ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน ณ โรงแรมการ์เด้นท์ คลิ...
29 เม.ย. 57 ปส.จัดงาน “สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ Thai Atom for Peace Expo (TAPE) 2014”...
25 เม.ย. 57 ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในงานนิวเคลียร์เกจทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557...
4 เม.ย. 57 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนธันวาคม 2556 - เดือนมีนาคม 2557 ...
31 มี.ค. 57 ประกาศสำนักปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ ๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง การจ้างจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ และเครือข่ายชุมชนอยู่ปลอดภั...
 
 
     
    
   ข่าวนิวเคลียร์ครั้งที่ 24 ( เม.ย.2557 )
   ข่าวนิวเคลียร์ครั้งที่ 23 ( มี.ค.2557 )
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 22 (ก.พ. 2557)
 
    
   E-Book หน่วยที่ใช้ทางรังสี
   E-Book แหล่งที่มาของรังสี
   รังสีเอกซ์ที่ผู้รับบริการทางการแพทย์ควรรู้
 
    
   ความปลอดภัยทางรังสีในงานอุตสาหกรรม
   รังสีชนิดไม่ก่อไอออน (Non ionizing radiation)
   เกร็ดน่ารู้เรื่องนิวเคลียร์
 


                                                                                                                                                                           

15 ก.ค. 57 รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รุ่นที่ 3" วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2 ก.ค. 57 รายชื่อผู้เช้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รุ่นที่ 2" วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
24 มิ.ย. 57 หลักเกณฑ์การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่จะหมดอายุภายในปี 2557 ชี้แจงรายละเอียดการส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร
23 มิ.ย. 57 แบบขอยื่นต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่จะหมดอายุภายในปี 2557 รับลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี" และรายชื่อผู้เ
19 มิ.ย. 57 การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่จะหมดอายุในปี 2557 และรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.
 
15 ก.ค. 57 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
15 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
19 มิ.ย. 57 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วยไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 มิ.ย. 57 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
30 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

                                      
                                     

 15 ก.ค. 57 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การจ้างปรับปรุงห้อง จำนวน ๒ รายการ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 57 ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้เย็นพร้อมตู้แช่แข็ง ๑ ตู้ ใหม่อีกครั้ง
24 มิ.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
20 มิ.ย. 57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนเมษายน 2557
20 มิ.ย. 57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือน พฤษภาคม 2557
5 มิ.ย. 57 เผยแพร่ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้อง 602 - 603 จำนวน 2 ห้อง และปรับปรุงห้อง 604 จำนวน 1 ห้อง ชั้น 6 อาคาร 9 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 2
28 พ.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นพร้อมตู้แช่แข็ง ๑ ตู้ ใหม่อีกครั้ง
14 พ.ค. 57 ประกาศเลขที่ 25/2557 ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 2 รายการ
 


                                      
                                     

 กำเนิดนิวเคลียร์(53258)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์(46383)
ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์(36002)
รู้จักกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู(32466)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำงานอย่างไร(30301)
ข้อควรรู้ : การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)(27151)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี(23570)
ปริมาณ หน่วยวัดทางรังสี และการประเมินการได้รับรังสี(23080)
ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต(21813)
บทความ "ป้ายเตือนทางรังสี"(21508)

 
วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 8.30 น.
 กรุงเทพฯ
0.041
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
0.049
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.022
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.051
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.065
μSv/h
ปกติ
 ตราด
0.094
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
0.112
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
0.145
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.132
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.059
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
-
 กาญจนบุรี
0.045
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.109
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
0.110
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
-
ปกติ
 
 
วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 8.30 น.
 
 ระยอง 
0.006
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.008
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
112
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
281855
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
5402675

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook