Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Demo2 second Demo2 second Demo2 second Demo2 second
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ปส. ระดมความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์ คุมเข้มความปลอดภัยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสี ไอโอดีน – ๑๓๑ (26 ส.ค. 57)
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปส. จัดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน - ๑๓๑ แบบผู้ป่วยนอก ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยเชิญแพทย์ด้านเวชศา...
อ่านต่อ
ปส. สัมมนาการใช้เครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพตามข้อกำหนด ISO/IEC17025 (21 ส.ค. 57)
ปส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ปส. เรื่อง "การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025"...
อ่านต่อ
ประชุม Communication During Emergencies (Phase II) ภายใต้เครือข่าย ANSN ที่ จ.เชียงใหม่ (21 ส.ค. 57)
ปส. เป็นเจ้าภาพร่วม IAEA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หวังให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคเอเชีย กว่า 7 ประเทศ มีทักษ...
อ่านต่อ
ปส. เตือนผู้ป่วยมะเร็ง ที่เดินทางไปรักษาโรคโดยการฝังแร่ไอโอดีน – 125 ที่ต่างประเทศ (20 ส.ค. 57)
ปส. เตือนผู้ป่วยมะเร็ง ที่เดินทางไปรักษาโรคโดยการฝังแร่ไอโอดีน – 125 ที่ต่างประเทศ ให้ข้อแนะนำเพื่อเกิดความปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด ย้ำควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องทั้งก่อนและหลังการรักษา ...
อ่านต่อ
จัดอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557" (19 ส.ค. 57)
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557” สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง...
อ่านต่อ


7 ส.ค. 57 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการท...
7 ส.ค. 57 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การควบคุมความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ..........
7 พ.ค. 57 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Workshop on Strengthening Regulatory Inspection of Linear Accelerator in Thailand" ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน ณ โรงแรมการ์เด้นท์ คลิ...
29 เม.ย. 57 ปส.จัดงาน “สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ Thai Atom for Peace Expo (TAPE) 2014”...
25 เม.ย. 57 ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในงานนิวเคลียร์เกจทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557...
 
 
     
    
   ข่าวนิวเคลียร์ครั้งที่ 24 ( เม.ย.2557 )
   ข่าวนิวเคลียร์ครั้งที่ 23 ( มี.ค.2557 )
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 22 (ก.พ. 2557)
 
    
   การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy) เรียบเรียงโดย นางวราภรณ์ จันทร์เทศ
   ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยทางรังสีสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
   การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีเครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์
 
    
   เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ที่ จ. พระนครศรีอยุธยา
   ความปลอดภัยทางรังสีในงานอุตสาหกรรม
   รังสีชนิดไม่ก่อไอออน (Non ionizing radiation)
 


                                                                                                                                                                           

19 ส.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน - ๑๓๑ แบบผู้ป่วยนอก
18 ส.ค. 57 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง “การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025”
18 ส.ค. 57 รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รุ่นที่ 5" วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
15 ส.ค. 57 ประชุมสัมมนาเรื่อง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน - ๑๓๑ แบบผู้ป่วยนอก
30 ก.ค. 57 รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รุ่นที่ 4" วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
28 ส.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
15 ก.ค. 57 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
15 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
19 มิ.ย. 57 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วยไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 มิ.ย. 57 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

                                      
                                     

 27 ส.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ใหม่อีกครั้ง
27 ส.ค. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
27 ส.ค. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อตู้เก็บตัวอย่างที่มีระบบดูดความชื้นไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
27 ส.ค. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องนึงฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด ๔๕ ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
27 ส.ค. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องเขย่าตะแกรงร่อน พร้อมตะแกรงร่อน 1 เครื่อง ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7 ส.ค. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส จำนวน 400 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7 ส.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อ โปรแกรมแอนตี้ไวรัส จำนวน 400 ลิขสิทธิ์
15 ก.ค. 57 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การจ้างปรับปรุงห้อง จำนวน ๒ รายการ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 


                                      
                                     

 กำเนิดนิวเคลียร์(54075)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์(46749)
ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์(36693)
รู้จักกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู(32805)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำงานอย่างไร(30849)
ข้อควรรู้ : การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)(27661)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี(24170)
ปริมาณ หน่วยวัดทางรังสี และการประเมินการได้รับรังสี(23429)
ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต(22247)
บทความ "ป้ายเตือนทางรังสี"(21769)

 
วันที่ 08 ส.ค. 2557 เวลา 8.30 น.
 กรุงเทพฯ
0.041
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
0.045
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.022
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.048
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.071
μSv/h
ปกติ
 ตราด
0.098
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
0.112
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
0.149
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.130
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.063
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
0.045
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.104
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
0.105
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.189
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 08 ส.ค. 2557 เวลา 8.30 น.
 
 ระยอง 
0.007
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.007
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
374
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
335026
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
5455846

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook